info@hunerlogistic.com

İnsan Kaynakları Politikamız Geri


Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel etken olduğunun bilincindeyiz.

Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayat geçirerek çalışanlarına daima en iyiği sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.